Asterioidskräcken når nya höjder

Asterioidskräcken når nya höjder
För bara några hundratals miljoner år sedan slog en enorm asteroid ner på jorden och satte plumpt stopp för dinosauriernas tidsålder. Otur för dem, tycker många som får höra talas om denna katastrof. Men vad skulle hända om något liknande inträffade idag?

– Givetvis skulle mänskligheten dö ut liksom de gamla ödlorna gjorde en gång i tiden, påstår Yngve Snedstad. 

Bevara Gruvlyckan

Yngve har startat gruppen “Bevara Gruvlyckan”, vars syfte och mål är att vår fina stadsdel inte ska gå under om asteroidkatastrofen skulle inträffa.

– Man vet aldrig när det kommer hända, och när det väl gör det ska i alla fall jag vara kvar! Eftersom jag är omtänksam vill jag upplysa min omvärld om riskerna och även bevara mer än mig själv, bedyrar Snedstad. 

Gigantisk kuvös

Gruppen har storslagna planer på att bygga in Gruvlyckan i en gigantisk kuvösliknade sfär. Den ska skydda från den initiala värmechock som förväntas sprida sig över vårt jordklot. Temperaturen på jorden kommer även att förändras liksom ljuset, då solen kommer skymmas av ett gigantiskt dammoln som sprider sig i hela atomsfären. Om man befinner sig i kuvösen, som Snedstad kallar Gruvlyckeskyddet, kommer man att klara sig då det kommer att finnas ett temperaturregleringssystem samt artificiell belysning som simulerar vårt vanliga dygn. Kuvösen är tänkt att täcka de viktiga delarna av Gruvlyckan, från Lugnet ner till järnvägen och upp till det nybyggda ålderdomshemmet. Även villorna som vätter ner emot Gräsdalen får äran att ingå. Dock ej industrierna i gamla mejeriet, påpekar Snedstad.

Skramla miljardbelopp

Hur mycket projektet kommer att kosta vill inte Snedstad gå in på i detalj, men medger att det kommer att bli en ansenlig summa. Finansieringen är ännu inte på plats, men man hoppas på att privata aktörer, främst boende på Gruvlyckan, kommer att kunna skramla ihop till de miljardbelopp det förväntas kosta. 

– Vi tror inte på något stöd politiskt, erkänner Snedstad. Röster på kommunen svamlar om orättvisa. Varför skulle man skydda just bara Gruvlyckan och inte hela kommunen? Det finns inte tid att vänta ut långdragna diskussioner och förhandlingar av byråkratisk karaktär, dundrar Snedstad. Ska det bli något gjort, får man göra det själv, avslutar han barskt.

Kurt Wennerman

Rapporterar om nyheter, vetenskap, näringsliv, innovationer kurt.wennerman@gruvlyckenytt.se