Vad är det för skillnad på barn och handgranater?

Vad är det för skillnad på barn och handgranater?
Vi gjorde en fältstudie för att svara på om det är någon skillnad på barn och handgranater. Vi kom fram till att det inte var någon större skillnad. Alls!

Den första tanke som slår vilken läsare som helst, är förstås att de tu är helt väsensskilda och därmed inte ens är värda att jämföra. Men erfarenheter vi genomlevt på senare tid, gjorde att vi inte kunde undvika att genomföra testet i alla fall.

Ljudtest

Det första testet var att testa den mängd ljud de kan producera. Vi började med handgranaten. Major Backman på Gruvgången testade detta vid skjutbanan på innergården vid Gruvlyckevägen. Vi riggade upp ett antal mikrofoner innan majoren svingade iväg en handgranat modell 58 efter att nogsamt apterat och osäkrat den, genom att dragit sprinten ur denna svenska militära stolthet.

Handgranat modell 58.

Efter tre sekunder kunde en enorm ljudbang höras som fick VU-mätarna i vår utrustning att slå i rött. Max utslag är 125 dB och där stannade mätnålarna gällande alla frekvenser.

För att testet skulle bli jämförbart, använde vi samma mätrigg. Vi nollställde den innan vi skickade in några ungar på skjutbanan och kastade till dem några leksaker.

Efter tre sekunder kunde ett enormt väsen höras då de små liven kivades om vem som skulle leka med vilken leksak, vem som paxat vad och hur orättvist det var att en hade fått en röd leksaksbil emedan den andre fått en blå. En unge satt bara och skrek efter mamma.

VU-mätarna slog även i detta fall i rött gällande alla frekvenser.

Så långt kan vi inte hitta någon skillnad mellan handgranat och barn. Men vi hade mer tester på lager.

Rummet

Alla barn av idag har ett eget rum. Det brukar bestå av en säng, garderob med kläder, bokhylla med sagoböcker och kanske en låda eller två med leksaker.

Testet förbereddes genom att vi städade ett sådant rum så att allt låg prydligt på sin plats. Kristina som gillar ordning och reda kunde inte hålla tillbaka en tår, när hon såg hur fint i ordning allting var.

Major Backman kastade in en handgranat i rummet. Efter tre sekunder kunde vi höra den enorma smällen. Vi väntade 10 minuter innan vi gick in och plockade ut resterna av granaten i form av skärvor. Sedan skickade vi in en testpanel att se sig om i rummet. (Kristina fick inte gå in).

Därefter iordningställde vi rummet till samma prydliga skick det hade innan testet. Det tog en vecka. Vi skickade sedan in samma ungar som i ljudtestet in i rummet. Efter tre sekunder kunde vi höra det enorma oljudet sätta igång med full kraft. Vi väntade även i detta fall 10 minuter innan vi gick in och plockade ut resterna. Sedan skickade vi in samma testpanel att se sig om i rummet.

De fick sedan försöka avgöra vilken av gångerna de sett rummet, som det blivit tillstökat av barnen och vilken av handgranaten. Det visade sig att de var oförmögna att gissa rätt. Det kunde inte mer än chansa och man kunde lika gärna singlat slant om saken.

Slutsats

Slutsatsen vi drar är att det inte är någon större skillnad på vad barn och handgranater producerar. Testerna ovan visar detta klart och tydligt.

Vad gäller det visuella tycker testpanelen att barn är lite gulligare. Så det får vi ge dom i alla fall.

Adeline Hammarberg

Rapporterar om nyheter, familj, kultur. adeline.hammarberg@gruvlyckenytt.se