Trump-rykten, inget att bry sig om

Trump-rykten, inget att bry sig om
Nock ä han ett rent rykränn ätter kvennfôlk. Men på dä hele tage ä Trump en go å rejäl kâr.

Fäll taler di ille om Donald Trump, men dä ä ittnö te å rätte sej ätter.

Rykränn ätter kvennfôlk

Nock ä’rä fäll sant att han ä ett rent rykränn ätter kvennfôlk, så att dä ä falit för jäntan å gå på vägen når Trump ä i stan. Dä ä nock sant.

Söp gör’n, dä ä og sant.

Å int ä’n just så gômmenheli i affärder nö. En vet äll valls han va mot handelsharrkäran iffrå Kina, når di feck allt dä rôtne byggnationsverke tå’n.

Att han klådd mexikanan å sög ut invandran, dä necker a inte heller för. Ett helvet var dä i vit huse, dä ä sant mä.

Å nock kan dä fäll var nöa sanning i att han plåg i hjäl förste frua si, för jag såg sjôl når’n ga’a e sinkadus. Å att dotra blev veli tå hanses årning mä’a, dä ä fäll mä sant.

På dä hele tage en go å rejäl kâr

Men på dä hele tage ä Trump en go å rejäl kâr. En kan int kom in te’n på kantore utta att få en sup eller två tån. Å allti har en nô roli tå säj ôm jänter å friing. Nä kunjak dä spar en allri på, å lessen dä ä’n allri.

Nä, satt Trump å ingen dåli kâr. Dä ä sönn te säj.

Bengt Holstrup

Rapporterar om nyheter, politik, trafik bengt.holstrup@gruvlyckenytt.se