Om Gruvlyckan

Om Gruvlyckan

Vad är detta “Gruvlyckan” som Gruvlyckenytt rapporterar om? Här kommer en kort och så verklighetstrogen beskrivning det går.

Typiska karaktärsdrag

Gruvlyckan
Gruvlyckan från ovan med sina röda tegelhus i tre våningar och många innergårdar

Gruvlyckan är en stadsdel i Karlstad.

Trots att Gruvlyckan ligger förhållandevis nära Karlstad centrum, har stadsdelen en typisk förortskaraktär. Vad man noterar när man befinner sig i stadsdelen är att de flesta byggnader är trevåningshus i rött tegel. Lekparksbeprydd innergård byter av lekparksbeprydd innergård och de förenas av gångvägar invaggade i tallkronors vackra sus. Det kan till en början vara något förvirrande att försöka hitta, då de flesta innergårdar påminner väldigt mycket om varandra.

Karta över Gruvlyckan
De tre gatorna på Gruvlyckan.

Det finns endast en bilväg upp på området, Gruvlyckevägen. Den delar sig i två, varav den andra heter Gruvgången. Gruvlyckevägen leder in till centrum där det finns en liten rundslinga som heter Gruvplan.

Historik

Denna korta beskrivning av Gruvlyckans historik tar sin början i juni 1961. Det var då Karlstad kommun antog en plan för ett nytt bostadsområde kallat Gruvlyckan. Givetvis finns mycket att säga om området innan denna tidpunkt. Men vi lämnar det därhän.

1965 var året då allt stod klart! Längor av röda 3-våningshus i rött tegel var uppförda och det gav området en enhetlig karaktär. Ett rikt tallbestånd bidrog även till områdets karaktär.

Övrig kuriosa

En viktig sak med området är att Gruvlyckan som område är en återvändsgränd vad gäller vanlig biltrafik. Det finns många gång- och cykelvägar på området på vilka man smidigt kan röra sig till, från och inom området.

Vidare läsning

Wikipedia

Karlstad Bostad ABs (KBAB) beskrivning av Gruvlyckan.

Stiftelsen Karlstadhus beskrivning av Gruvlyckan.