Om Gruvlyckenytt

Gruvlyckenytt är en nyhetssite som är helt och hållet uppdiktad, påhittad, “fake-news”:ad eller vilket ord man nu vill använda! ALLT som står att läsa på denna site är påhittat, fabricerat, uppdiktat och har alltså inte alls med sanningen att göra! Så när som på några undantag!

Dessa är i huvudsak följande:

  • Gruvlyckan ÄR de facto en stadsdel i Karlstad, Värmland, Sverige.
  • Gruvlyckan består till största delen av trevåningshus i rött tegel.
  • Gatuadresserna “Gruvlyckevägen”, “Gruvplan” och “Gruvgången” existerar!
  • Det finns en skola på Gruvlyckan som heter “Internationella Engelska Skolan”.
  • Det finns ett vårdboende anpassat för personer med demenssjukdom. Detta heter Oskarslund.
  • Det växer mycket tallar på Gruvlyckan.
  • Det finns en pizzeria.
  • Plus att någon geografisk beskrivning som förekommer i något reportage har med verkligheten att göra.

Men för att vara tydlig, allt annat än det i listan ovan är påhittat! Personer som förekommer på denna site är uppdiktade! Så väl reportrar som de som det rapporteras om! Skulle det vara på det viset att något namn innehas av någon verklig person på Gruvlyckan, är detta en ren slump och inga baktankar föreligger. Däremot kan verkliga personer utanför Gruvlyckan omnämnas.

Syftet med Gruvlyckenytt

Syftet med publiceringen av Gruvlyckenytt är att skapa lite underhållning i vardagen, plus att “redaktören” vill lära sig WordPress. I stort sett alla texter (“reportage”) är skrivna som terapi under långa sömnlösa nätter!

Bilder

De flesta bilder i Gruvlyckenytt är hämtade från pixabay.com eller coverr.co som erbjuder licensfria bilder och filmer! En del bilder är tagna av “redaktören” själv.